logo
   ADMITERE 2017

Calendar admitere 2017


>Înscrierea la concurs are loc la sediul Facultăţii
de Litere (str. Victoriei, nr. 76), candidatul având,
într-un dosar plic, următoarele acte:

image
     
Licenţă   Masterat
       
 • Diploma de bacalaureat (sau copie legalizată) sau adeverinţa de susţinere a examenului de bacalaureat, în care va fi menţionată media de absolvire
 • Foaia matricolă eliberată de liceu
 • Copie a cărţii de identitate
 • Copie a certificatului de naştere
 • Adeverinţa medicală de la medicul de familie
 • Două fotografii tip buletin (cu numele scris pe verso)
 • Fişa de înscriere (se obţine în sala de înscrieri)
 • Chitanţa de plata a taxelor de admitere şi procesare (se achită în sala de înscrieri).

___Pentru specializarea: Teologie Ortodoxă Pastorală,
_la actele de mai sus, se adauga:

 • Certificatul de botez (se obtine de la parohia de unde provine candidatul);
 • Recomandarea preotului paroh;
 • Binecuvântarea Episcopului (se obţine de la Centrul eparhial).
   
 • Diploma de licenţă (sau copie legalizată) sau adeverinţa de susţinere a examenului de licenţă
 • Copie legalizată a foii matricole (licenţa)
 • Copie a cărţii de identitate
 • Copie a certificatului de naştere
 • Copie a certificatului de căsatorie (daca este cazul)
 • Adeverinţa medicală de la medicul de familie
 • Două fotografii tip buletin (cu numele scris pe verso)
 • Fişa de înscriere (se obţine în sala de înscrieri)
 • Chitanţa de plata a taxelor de admitere şi procesare (se achită în sala de înscrieri).
 
..
pdf

Tematică admitere - Teologie Ortodoxă Pastorală

. harta
victoriei
.
Sediul Facultăţii de Litere, Str. Victoriei, nr. 76, Baia Mare.
 
                     
© 2010 Facultatea de Litere
.