logo
 
title
  Calendar licenţă | Tematica probei scrise
.

NORME DE TEHNOREDACTARE A LUCĂRII DE LICENŢĂ

 • Lucrarea va avea minim 60 de pagini.
 • Marginile paginii: sus, jos şi la dreapta - 2.5 cm; stânga - 3 cm;
 • Tip de font: Times New Roman;
 • Dimensiune font: 12 puncte (14-16 puncte pentru titluri);
 • Distanţa între rânduri (Interline): 1,5 rânduri;
 • Numerotarea paginii: cifre arabe, în partea de jos şi centrală a fiecărei pagini;
 • Lucrarea se listează doar pe faţa foii (nu şi pe verso);
 • Fiecare capitol începe pe pagină nouă (nu este valabil şi în cazul subcapitolelor sau subpunctelor);
 • Titlul capitolelor, subcapitolelor şi subpunctelor se vor scrie în bold;
 • Referinţele bibliografice se poziţionează la subsolul paginii
 • Lucrarea va conţine CV-ul studentului şi o pagină cu declaraţia de autenticitate.
pdf Lucrare licenţă/disertaţie - model orientativ  
.
   
 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENŢĂ


 • Fişa de înscriere – se obţine de la Secretariatul Facultăţii de Litere
 • Fişa de lichidare – se obţine de la Secretariatul Facultăţii de Litere
 • 2 fotografii ¾ puse într-un plic, care se sigiliează şi se scrie numele pe plic;
 • Dovada de la Biblioteca Universităţii;
 • Dovada de la Biblioteca Domeniului de Teologie Ortodoxă;
 • Adeverinţă de la administratorul căminului (pentru cei care au stat în cămin);
 • Copie după certificatul de naştere + CI;
 • Un exemplar al lucrării, pentru comisia de licenţă.
 
 

© 2010 Facultatea de Litere