logo
 
sstor
               
 

_
_______Este o Asociaţie culturală, de tip universitar, ce funcţionează legal, fondată potrivit Actului Constitutiv, în conformitate cu OG nr. 26/31.01.2000, publicat în MO Partea I, nr. 39/31.01.2000 şi modificată prin OG 37/2003 şi aprobată prin legea nr. 246/2005 cu privire la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al Judecătoriei Baia Mare, pe o perioadă nedeterminată, potrivit Certificatului de înscriere a persoanei juridice, fără scop patrimonial, Nr. 59 din 26.05.2009.
_
_______Asociaţia SSTOR este o Societate ştiinţifică cu activitate culturală, didactică universitară şi academică, în formă juridică de drept privat, fără scop patrimonial, funcţionând ca instituţie culturală, apolitică, non-guvernamentală, care s-a constituit în urma unei iniţiative a membrilor fondatori (în nr. de 9 persoane) şi care are drept scop promovarea studiilor şi articolelor în domeniul teologiei ortodoxe din România, coordonarea preocupărilor universitare şi extrauniversitare deja existente în cadrul circumscris disciplinei în vederea favorizării cunoaşterii acestora, a constituirii unei comunităţi ştiinţifice de specialitate aptă să îndeplinească exigenţele cerute în acest domeniu la nivel naţional şi internaţional, cum şi aprofundarea identităţii religioase naţionale într-o lume supusă unei globalizări agresive şi secularizării la nivel mondial.
_
_______În acest sens Asociaţia şi-a propus următoarele obiective principale:

 
  • coordonarea unei activităţi ştiinţifice în domeniul teologic prin editarea de reviste de specialitate şi volume de lucrări ştiinţifice universitare;
  • organizarea de conferinţe, congrese şi simpozioane, naţionale şi internaţionale de specialitate;
  • încurajarea unui schimb internaţional de materiale ştiinţifice la nivel instituţional şi înlesnirea unei racordări eficiente la mediile ştiinţifice occidentale a cercetătorilor români în domeniul teologic;
  • stabilirea de relaţii cu alte Facultăţi de Teologie din ţară şi străinătate;
  • stabilirea unor legături şi a unor colaborări cu alte instituţii, societăţi, asociaţii şi universităţi cu profil înrudit din ţară şi străinătate prin organizarea de sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane şi conferinţe, şcoli de vară şi organizarea de pelerinaje;
  • promovarea şi stabilirea oricăror acţiuni de cercetare şi studiu al disciplinei prin sprijinirea acordării de burse pentru studenţii merituoşi sau pentru masteranzi şi doctoranzi;
  • fundamentarea unui centru de studii teologice ortodoxe care să confere un cadru instituţionalizat apt să stimuleze şi să susţină cercetarea în domeniu (prin sesiuni si comunicări ştiinţifice, prin şcoli de vară de cercetare şi aprofundare teologică, prin fonduri de carte puse la dispoziţie, biblioteci, cursuri de aprofundare teologică on-line);
  • aprofundarea învăţăturii de credinţă creştină ortodoxă prin cercetarea unor cursuri specializate (on-line) pentru profani sau pentru cei pasionaţi de cultura, spiritualitatea şi doctrina creştină ortodoxă;
  • publicarea de traduceri de specialitate precum şi a unor lucrări originale, sub formă de suplimente ale publicaţiei asociaţiei;
  • constituirea unei Edituri şi a unei tipografii proprii.
...... Statutul Asociaţiei SSTOR  
       
 
© 2010 Facultatea de Litere