Noua ediție a revistei Studia Universitatis Septentrionis - Theologia Orthodoxa

Începând cu anul 2016, odată cu îmbunătăţirea cerinţelor CNCSIS şi cu noile reguli şi regulamente ARACIS din cadrul Ministerului Educaţiei şi Învăţământului, la nivelul universitar, se impune o nouă configurare a revistei şi o încadrarea ei într-o secţiune mai înaltă de redactare şi editare. Membrii redacţiei îşi propun şi introducerea revistei într-o bază de date ştiinţifice internaţionale (CEEOL -Central and Eastern European Online Library), ceea ce ne-a determinat ca periodicitatea revistei să fie anuală (o singură apariţie pe an) şi reconfigurarea revistei după tiparele cercetărilor ştiinţifice universitare la nivel european şi, în general, internaţional. Aşa se face că începând cu anul 2016 revista Studia Universitatis Septentrionis apare odată anual şi într-un format B5 nou, într-o Ediţie nouă, îmbunătăţită şi bine evidenţiată. mai mult »

Proces de recenzare

Evaluarea materialelor se face după metoda double-blind review (evaluatorii nu cunosc numele autorului articolului, nici autorul nu cunoaşte numele evaluatorilor). mai mult »